รูปแบบที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูหัวข้อนี้ในรูปแบบดั้งเดิม

:: Photo and Travel Forum :: _ สุราษฎร์ธานี _ ผลการประกวด เรือพนมพระ รถพนมพระ พุ่มผ้าป่า

โพสต์โดย: ตาน้ำ Oct 16 2014, 14:35

ผลการประกวด เรือพนมพระ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557ผลการประกวดเรือพนมพระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดแหลมทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดบางกล้วย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดบางใบไม้


เรือพนมพระ วัดแหลมทอง รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557
ภาพจาก facebook.com/suratthanicityเรือพนมพระ วัดบางกล้วย รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพจาก facebook.com/suratthanicityเรือพนมพระ วัดบางใบไม้ รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพจาก facebook.com/suratthanicity

โพสต์โดย: ตาน้ำ Oct 16 2014, 14:52

ผลการประกวด รถพนมพระ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557ผลการประกวดรถพนมพระ ประจำปี 2557
รถพนมพระยอดเยี่ยมที่สมควรได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ได้แก่ วัดบ้านใน

รถพนมพระขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดควนสุบรรณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดถ้ำสิงขร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดบางขยาราม

รถพนมพระขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดบ้านใน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดสำนักสงฆ์แหลมท้องทราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดศรีสุวรรณ


รถพนมพระวัดบ้านใน รางวัลชนะเลิศรถพนมพระขนาดใหญ่ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557รถพนมพระสำนักสงฆ์แหลมท้องทราย รองชนะเลิศอันดับ 1 รถพนมพระขนาดใหญ่รถพนมพระวัดศรีสุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 2 รถพนมพระขนาดใหญ่รถพนมพระวัดควนสุบรรณ รางวัลชนะเลิศ รถพนมพระขนาดเล็ก
ภาพจาก www.facebook.com/pages/วัดควนสุบรรณ-อบ้านนาสาร-จสุราษฎร์ธานีรถพนมพระวัดถ้ำสิงขร รองชนะเลิศอันดับ 1 รถพนมพระขนาดเล็กรถพนมพระวัดบางขยาราม รองชนะเลิศอันดับ 2 รถพนมพระขนาดเล็ก

โพสต์โดย: ตาน้ำ Oct 21 2014, 09:33

ผลการประกวด พุ่มผ้าป่า ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท คลังปิโตรเลียม จำกัด มหาชน สุราษฎร์ธานี ครองถ้วยพระราชทาน ฯ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สธ. ศิษย์เก่า ม. 3 ปี 2526 ( ชายล้วน )


พุ่มผ้าป่า บริษัท คลังปิโตรเลียม จำกัด มหาชน สุราษฎร์ธานี ครองถ้วยพระราชทาน ฯ
พุ่มผ้าป่า รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพุ่มผ้าป่า รองชนะเลิศอันดับ 2 ศิษย์เก่า สธ.ม.ต้น ปี 2526 ( ชายล้วน )


ภาพจาก www.facebook.com/suratthanicity

โพสต์โดย: ตาน้ำ Oct 21 2014, 09:48

ผลการประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557
งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557
ผลการประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือชาวนาไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือฮาวายตาปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือ Welcome To Asean
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ เรือพันท้ายนรสิงห์
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ เรือความทรงจำแห่งกาลเวลา


เรือชาวนาไทย รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557เรือฮาวายตาปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557เรือ Welcome To Asean รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557เรือพันท้ายนรสิงห์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557


เรือความทรงจำแห่งกาลเวลา รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)