IPB
Thailand Travel Information :: English Version ::
เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

 
Reply to this topicStart new topic
> เมืองท่าข้ามเชิญเที่ยวงาน แข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ถ้วยพระราชทาน
อี๊ดคุง
โพสต์ Sep 24 2009, 14:49
โพสต์ #1


...ฅนค้น..ใคร...
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 3,362
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-Sep-06
หมายเลขสมาชิก : 1
Point : n/a Point
Ticket : n/a Pointเมืองท่าข้ามเชิญเที่ยวงาน แข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ถ้วยพระราชทาน

ภาพที่แนบมา

เมืองท่าข้ามเชิญเที่ยวงาน แข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ถ้วยพระราชทาน
เทศบาลเมืองท่าข้ามขอเชิญชวนชาวท่าข้าม และพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวชมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2552 ณ แม่น้ำตาปี (ท่าน้ำ ทรส.)

นายทศพล งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองท่าข้าม กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2552 ณ แม่น้ำตาปี (ท่าน้ำ ทรส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาซ่อมแซมเรือยาว และสืบทอด รักษาประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น
1.การแข่งเรือยาว
1.1 ประเภทเรือยาวเล็ก กำหนดฝีพาย ไม่เกิน 5 ฝีพาย
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
4)รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท
1.2 ประเภทเรือยาวเล็ก กำหนดฝีพาย ไม่เกิน 22 ฝีพาย
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัล 20,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 20,000 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 17,000 บาท
4)รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 15,500 บาท
1.3 ประเภทเรือยาวกลาง กำหนดฝีพาย ไม่เกิน 32 ฝีพาย
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัล 45,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 30,000 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 25,000 บาท
4)รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 23,000 บาท
5)ชมเชย ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
1.4 ประเภทเรือยาวใหญ่ กำหนดฝีพาย ไม่เกิน 41-55 ฝีพาย
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัล 20,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 8,000 บาท
4)รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล
2.การแข่งขันเรือคยัค
2.1 ประเภทเรือคยัค 1 ฝีพาย ชาย/หญิง
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท
2.2 ประเภทเรือคยัค 2 ฝีพาย ชาย/หญิง
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท
3.การแข่งขันหมากรุกไทย
3.1 ประเภทประชาชนทั่วไป(ก)
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,500 บาท
4)รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,500 บาท
3.2 ประเภทดาวรุ่ง(ข)
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
4)รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 500 บาท
3.3 ประเภทนักเรียน/เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท
4)รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 500 บาท
3.4 ประเภทนักเรียน/เยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี
1)ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,500 บาท
2)รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 800 บาท
3)รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 600 บาท
4)รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 500 บาท
สำหรับทีมเรือทุกประเภท และผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันหมากรุกไทย ติดต่อได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2552 ในวัน เวลาราชการ โทร/Fax 0-7731-2971
นายกเทศมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงของเมืองท่าข้าม จะมีความสนุกสนานกว่าการแข่งเรือแบบอื่น เนื่องจากเป็นการพายเรือทวนน้ำ และการตัดสินเรือจะถือเอาการชิงธงของนายหัวเรือเป็นหลักในการตัดสิน แม้ว่าเรือบางลำจะเข้าเส้นชัยได้ก่อน แต่ถ้าไม่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ จะไม่สามารถชิงธงได้ เพราะเรืออาจจะเข้าเส้นชัยห่างจากจุดชิงธง จึงทำให้ผู้ชมได้ลุ้นกันอย่างสนุกสนาน อีกทั้งมีความตื่นเต้นเมื่อเรือจะเข้าเส้นชัยเพื่อชิงธง และทั้งนี้ผู้ชมสามารถดูการเข้าเส้นชัยได้อย่างชัดเจน จากทุกจุดของสนามแข่งขัน
จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าข้าม และพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยวชมงานเพื่อร่วมเชียร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมเรือที่เข้าแข่งขันโดยพร้อมเพรียงกัน


ที่มา สุภัทรา สุภาพ ภาพ/ข่าว

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 - ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 1st June 2020 - 08:50
โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกาะช้าง:: สถานที่ท่องเที่ยว :: กระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจ :: ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน :: เกาะสมุย สวรรค์ทะเลอ่าวไทย :: ประวัติสุนทรภู่ :: เทคนิคการถ่ายภาพ :: ดอยอินทนนท์
Design by: IPB 2.3 Skins & Web Browsers News ของเล่นไม้ Plantoys