รูปแบบที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูหัวข้อนี้ในรูปแบบดั้งเดิม

:: Photo and Travel Forum :: _ ข่าวท่องเที่ยวจาก ททท. _ ขอเชิญประกวดเรียงความ “โครงการรักษ์ใต้ อย่างรู้คุณค่า”

โพสต์โดย: อี๊ดคุง Jan 22 2010, 16:59

ขอเชิญประกวดเรียงความ “โครงการรักษ์ใต้ อย่างรู้คุณค่า”


ขอเชิญประกวดเรียงความ
เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลับพลึงธารหนึ่งเดียวในโลก จ.ระนอง
“โครงการรักษ์ใต้ อย่างรู้คุณค่า”


ภาคใต้เป็นพื้นที่มีความหลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทั้งทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชัดเจน เช่น ดอกพลับพลึงธาร คลองนาคา สายพันธ์มะพร้าว เกาะสมุย ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น จึงควรปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ฯ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่ให้กับกลุ่มเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและรักษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ โดยร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า ...รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และขยายผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อไปสำหรับในปี 2553 เป็นโอกาสที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทศ (ททท.) ครบรอบ 50 ปี ททท. โดยภูมิภาคภาคใต้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติ 50 คน เพื่อเป็นแนวร่วมที่สำคัญในการดูแลรักษาและเห็นคุณค่าของอนุรักษ์ความเป็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคใต้ให้ดำรงอยู่ตลอดไป จึงกำหนดจัดเรียงความ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ภาคใต้

หัวข้อเรียงความ : “คืนพลับพลึงธารสู่ธรรมชาติคลองนาคา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”
“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร พืชหายาก หนึ่งเดียวในโลกให้อยู่กับคลองนาคา ช่วยเพิ่มจำนวนของต้นพลับพลึงธารให้คงอยู่กับคลองนาคา และเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ล้ำค่าคู่กับชาวระนองตลอดไป”รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วใป ที่สนใจด้านการอนุรักษ์ฯ อายุระหว่าง 15-25 ปี

2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งเรียงความฯ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เนื้อหาแสดงถึงแนวความคิดสร้างสรรค์และมีจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ฯ ภายใต้หัวข้อ “คืนพลับพลึงธารสู่ธรรมชาติ คลองนาคา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

3. กำหนดระยะเวลาในการส่งเรียงความและประกาศผลการคัดเลือก :
- รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศผลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
- กำหนดวันเดินทางระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2553

4. ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวด ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อให้ชัดเจนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องระบุชั้นเรียน และชื่อสถาบันการศึกษา ส่งเรียงความเข้ามาที่ E-mail :travelsouththailand@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองตลาดภาคใต้ (ชั้น13) 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 (วงเล็บมุมซอง อนุรักษ์พลับพลึงธาร) โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

5. คณะกรรมการคัดเลือกเรียงความ ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ประธาน
- ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้ กรรมการ
- หนง.แผนปฎิบัติการตลาดภาคใต้ กรรมการและเลขานุการ

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

7. ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเรียงความที่ได้รับการคัดเลือก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางหนังสือ เอกสารและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตลาดภาคใต้ งานแผนฯ ภาคใต้ โทรศัพท์ 02 2505500 ต่อ 1387-88 หรือ www.tourismthailand.org

http://thai.tourismthailand.org/news/content-2787.html

โพสต์โดย: เอมี่ Oct 19 2012, 16:13

คลองลึก 000 บาท Sangsom Center http://www.sbobet168.com/sbobet-link/ ลูกจ้างงานเหมาคำแนะนำ เจ้าของบ้าน http://www.royal1688.net/download/ ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก http://www.gclub88.com/ พนักงานสอบสวน

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)