รูปแบบที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูหัวข้อนี้ในรูปแบบดั้งเดิม

:: Photo and Travel Forum :: _ ข่าวท่องเที่ยวจาก ททท. _ การแสดงโขน ณ โรงละครแห่งชาติ

โพสต์โดย: อี๊ดคุง Nov 19 2009, 18:10

การแสดงโขน ณ โรงละครแห่งชาติ


การแสดงโขน ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมารอบปฐมทัศน์วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551
และเสาร์ที่สอง ของทุกเดือนตลอดปี 2551
ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา


โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย บริษัท ชัชพิมุข จำกัด และให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ขอเชิญทุกท่านชมนาฏศิลป์ชั้นสูง “การแสดงโขน” ในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ตลอดปี 2551 เริ่มการแสดงครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 เผยว่า นาฏศิลป์ชั้นสูง ที่มีการจัดแสดงขึ้นถือเป็นศิลป์ที่มีความสวยงามและหาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแสดงโขน และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท ชัชพิมุข จำกัด ได้จัด “การแสดงโขน” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ตลอดปี 2551 เริ่มการแสดงครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันนธ์ 2551 เวลา 14.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ชัชพิมุข จำกัด โทร. 0 2894 6310, 0 2894 6316 (ในกรณีเป็นคณะให้แจ้งก่อนการแสดงในทุกรอบ อย่างน้อย 2 สัปดาห์) หรือ www.konkhon.net สำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามได้ที่ ททท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 โทร. 0 4421 3666, 0 4421 3030 ทุกวันในเวลาราชการ

ที่มา: http://thai.tourismthailand.org/festival-event/grand-content-5021.html

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)