IPB
Thailand Travel Information :: English Version ::
เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

 
Reply to this topicStart new topic
> ประวัติศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อี๊ดคุง
โพสต์ Nov 9 2007, 23:38
โพสต์ #1


...ฅนค้น..ใคร...
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 3,362
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-Sep-06
หมายเลขสมาชิก : 1
Point : n/a Point
Ticket : n/a Pointประวัติศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่แนบมา

สุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทาง โบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 - 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ "ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ "พันธุมบุรี" ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน แถบ บริเวณตำบลรั้วใหญ่ไปจดตำบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า "เมืองสองพันบุรี" ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่ง ใต้ หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อ เมืองเรียกวา "อู่ทอง" จวบจนสมัย ขุนหลวงพะงั่ว เมืองจึงถูก เรียกว่าชื่อว่า "สุพรรณบุรี" นับแต่นั้นมา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมือง ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ถูกทำลาย ปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมือง สุพรรณได้ฟื้นตัว และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่ น้ำท่าจีน (ลำน้ำสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้

ความสำคัญของสุพรรณบุรี ในด้านประวัติศาสตร์ การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ชัยชนะ แห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอน เจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุก ปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งตำนาน "ขุนช้างขุนแผน" วรรณคดี ไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิบ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น

ภาพที่แนบมา

สุพรรณบุรี ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ ราบภาคกลางสืบสานความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ อดีต เมื่อ พ.ศ. 1420 จากนามเดิม เมืองพันธุมบุรี ในยุคทวารวดีตามหลักฐานทางโบราณคดี ได้จารึก ชื่อไว้ในพงศาวดารเหนือและนาม "สุพรรณภูมิ"ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชระบุว่าเป็นนครรัฐ ที่มีความสำคัญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรี จึงจัดอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวง ซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญอีกด้วย

ที่มา http://www.suphanburi.go.th/parwad.php

ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี, เที่ยววัดเมืองสุพรรณ

ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี, เที่ยวแบบสุพรรณสุพรรณ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
อี๊ดคุง
โพสต์ Nov 9 2007, 23:52
โพสต์ #2


...ฅนค้น..ใคร...
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 3,362
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-Sep-06
หมายเลขสมาชิก : 1
Point : n/a Point
Ticket : n/a Pointประวัติศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่แนบมา


จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศ มีหลักฐานด้านโบราณคดีหลากหลายสืบสานต่อกันเรื่อยมา ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมืองเก่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มแรกอยู่ที่อำเภออู่ทอง รองลงมาตัวจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองเก่าของจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ (ท่าจีน) ชื่อเมืองพันธุมบุรี

เมื่อ พ.ศ. 1369 พระเจ้าสุวรรณราชาผู้ครองเมืองทวารวดีที่อำเภออู่ทองโปรดให้สร้าง หลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์ไว้ที่เมืองพันธุมบุรีอันเป็นเขตแคว้นการปกครองของพระองค์ ต่อมาพระยาพานครองเมืองนครปฐม สายน้ำแปรเปลี่ยนทิศทาง จึงทำให้เมืองกันดารน้ำ พาไพล่พลมาสร้างเมืองใหม่ที่เมืองพันธุมบุรี ฝั่งซ้ายของแม่น้ำสุพรรณ (ท่าจีน)

เมื่อ พ.ศ. 1420-1425 เมืองพันธุมบุรี มีกษัตริย์ปกครองติดต่อกันเรื่อยมาจวบจนกระทั่งเกิดจลาจลขึ้น พระเจ้ากาแตเสด็จมาเสวยราชสมบัติราว พ.ศ. 1706 ขณะนั้นพระเจ้ากาแตเป็นเชื้อมาแต่นเรศร์หงสาวดี ได้มาเสวยราชสมบัติให้มอญน้อยเป็นเชื้อมาแต่พระองค์ ออกไปสร้างวัดสนามไชย แล้วมาบูรณะวัดป่าเลไลยก์ในวัดลานมะขวิดแขวงเมืองพันธุมบุรีนั้น ข้าราชการบูรณะวัดแล้วก็ชวนกันบวชเสียสิ้นสองพันคน จึงขนานนามเมืองใหม่ชื่อว่าเมือง "สองพันบุรี" แล้วพระองค์จึงยกมาเป็นส่วนสัดไว้ พระองค์อยู่ในสิริราชสมบัติ 40 ปี จึงเสด็จสวรรคต จุลศักราช 566 ขาล เบญจศก ( พ.ศ. 1746)

ระหว่าง พ.ศ. 1706-1746 เป็นช่วงยุคสมัยลพบุรี ตามทางสันนิษฐานว่า พระเจ้ากาแตน่าจะข้ามฟากมาสร้างเมืองใหม่ "สองพันบุรี" คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสุพรรณ (ท่าจีน) เพราะพบหลักฐานทางด้านโบราณคดีหลายอย่าง เช่น ที่วัดปู่บัว พบพระพุทธรูปปางนาคปรกหินทราย ศิลปลพบุรี จำนวน 32 องค์ พระเนื้อชินตะกั่ว ซึ่งต่อมาเรียกว่า "พระร่วงวัดปู่บัว" และพบลานจารึกมีใจความว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นเมืองรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ถัดลงมาวัดลำปะซิว วัดลาวทอง วัดสนามชัย พบพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่องเนื้อชินตะกั่ว อีกไม่น้อยกว่า 10-15 ครั้ง จำนวนพระพุทธรูปที่พบไม่น้อยกว่าร้อยองค์ ส่วนพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแตงอีกหลายพันองค์ ชี้ให้เห็นว่าสมัยลพบุรีนั้นเมืองได้ข้ามฟากมาอยู่ฝั่งตะวันออกและมีชื่อว่าเมือง "สองพันบุรี"

พระเจ้ากาแตเสด็จสวรรคต ไม่มีผู้ใดสืบราชสันติวงศ์ พระยาสร้อยกษัตริย์เมืองเหนือเวียงชัยนารายณ์ กับพระเชษฐา พาไพร่พลลงมาจากเมืองศรีสัชนาลัย เข้าตั้งชุมนุมที่เมืองสองพันบุรี ทรงพิจารณาเห็นว่าเหตการณ์สงบดีแล้ว จึงทรงย้ายไปตั้งเมืองใหม่ยังเมืองอู่ทองทางท้ายเมืองฝั่งใต้ โดยข้าวไปอยู่ฝั่งตะวันตก ตำบลรั้วใหญ่อีก สามัญเรียกพระเจ้าอู่ทอง ปกครองเมืองอู่ทอง-สุพรรณภูมิ หรืออโยธยาเรื่อยมาจวบจน พ.ศ. 1493 พระเจ้าอู่ทองรัชกาลที่ 4 พาไพร่พลไปสถาปนากรุงศรีอยุธยา มอบให้ขุนหลวงพงั่วครองเมืองอู่ทอง ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสุพรรณบุรีมาจนกระทั่งปัจจุบัน


ที่มา http://www.suphan.net/th/about.html

ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี, เที่ยววัดเมืองสุพรรณ

ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี, เที่ยวแบบสุพรรณสุพรรณ
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 - ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 23rd January 2019 - 20:37
โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกาะช้าง:: สถานที่ท่องเที่ยว :: กระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจ :: ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน :: เกาะสมุย สวรรค์ทะเลอ่าวไทย :: ประวัติสุนทรภู่ :: เทคนิคการถ่ายภาพ :: ดอยอินทนนท์
Design by: IPB 2.3 Skins & Web Browsers News ของเล่นไม้ Plantoys