ช่วยเหลือ - ค้นหาข้อมูล - รายชื่อสมาชิก - ปฏิทิน
อ่านเว็บบอร์ดในเวอร์ชั่นเต็ม : ผลการประกวด เรือพนมพระ รถพนมพระ พุ่มผ้าป่า
:: Photo and Travel Forum :: > ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว > ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆ > สุราษฎร์ธานี
ตาน้ำ

ผลการประกวด เรือพนมพระ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557ผลการประกวดเรือพนมพระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดแหลมทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดบางกล้วย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดบางใบไม้

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
เรือพนมพระ วัดแหลมทอง รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557
ภาพจาก facebook.com/suratthanicity


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
เรือพนมพระ วัดบางกล้วย รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพจาก facebook.com/suratthanicity


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
เรือพนมพระ วัดบางใบไม้ รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพจาก facebook.com/suratthanicity
ตาน้ำ

ผลการประกวด รถพนมพระ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557ผลการประกวดรถพนมพระ ประจำปี 2557
รถพนมพระยอดเยี่ยมที่สมควรได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ได้แก่ วัดบ้านใน

รถพนมพระขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดควนสุบรรณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดถ้ำสิงขร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดบางขยาราม

รถพนมพระขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดบ้านใน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดสำนักสงฆ์แหลมท้องทราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดศรีสุวรรณ

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
รถพนมพระวัดบ้านใน รางวัลชนะเลิศรถพนมพระขนาดใหญ่ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
รถพนมพระสำนักสงฆ์แหลมท้องทราย รองชนะเลิศอันดับ 1 รถพนมพระขนาดใหญ่


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
รถพนมพระวัดศรีสุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 2 รถพนมพระขนาดใหญ่


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
รถพนมพระวัดควนสุบรรณ รางวัลชนะเลิศ รถพนมพระขนาดเล็ก
ภาพจาก www.facebook.com/pages/วัดควนสุบรรณ-อบ้านนาสาร-จสุราษฎร์ธานี


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
รถพนมพระวัดถ้ำสิงขร รองชนะเลิศอันดับ 1 รถพนมพระขนาดเล็ก


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
รถพนมพระวัดบางขยาราม รองชนะเลิศอันดับ 2 รถพนมพระขนาดเล็ก
ตาน้ำ

ผลการประกวด พุ่มผ้าป่า ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท คลังปิโตรเลียม จำกัด มหาชน สุราษฎร์ธานี ครองถ้วยพระราชทาน ฯ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สธ. ศิษย์เก่า ม. 3 ปี 2526 ( ชายล้วน )

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
พุ่มผ้าป่า บริษัท คลังปิโตรเลียม จำกัด มหาชน สุราษฎร์ธานี ครองถ้วยพระราชทาน ฯคลิกดูไฟล์ที่แนบมา
พุ่มผ้าป่า รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
พุ่มผ้าป่า รองชนะเลิศอันดับ 2 ศิษย์เก่า สธ.ม.ต้น ปี 2526 ( ชายล้วน )


ภาพจาก www.facebook.com/suratthanicity
ตาน้ำ

ผลการประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557
งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557
ผลการประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือชาวนาไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือฮาวายตาปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือ Welcome To Asean
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ เรือพันท้ายนรสิงห์
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ เรือความทรงจำแห่งกาลเวลา

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
เรือชาวนาไทย รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
เรือฮาวายตาปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
เรือ Welcome To Asean รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
เรือพันท้ายนรสิงห์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
เรือความทรงจำแห่งกาลเวลา รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดเรือแต่ง ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2557
นี่คือหมวดอ่านเว็บบอร์ดแบบไม่มีกราฟฟิค : หมวดที่คุณสามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องโหลดกราฟฟิคมากมาย ซึ่งบอร์ดได้ตัดส่วนนั้นออก เพื่อให้โหลดไวขึ้น
แต่ถ้าคุณอยากกลับไปดูข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ให้คุณคลิกที่นี่
.
Invision Power Board © 2001-2021 Invision Power Services, Inc.