อาหารและขนม ( ตรัง )อาหารและขนมขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ได้แก่ หมูย่างสูตรเมืองตรัง
ขนมเค้กลำภูรา อำเภอห้วยยอด
กาแฟเขาช่อง กะปิท่าข้ามและทุเรียนก้านยาว อำเภอปะเหลียน
หอยนางรมสด อำเภอกันตัง เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๖๙๙
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๒๖๗, ๐ ๗๕๒๑ ๕๑๐๙ www.trang.go

ที่มา http://thai.tourismthailand.org/local-prod...g-92-101-1.html

ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง