ผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมต่างๆ ( ตรัง )ผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมต่างๆของจังหวัดตรังได้แก่ เสื่อเตยหรือเสื่อปาหนัน มุก (ภาชนะใส่ของเล็ก ๆ น้อย ๆ )
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน เช่น กระเป๋า รองเท้า จักสานต้นก้านธูปฤาษี
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเทพธาโรและไม้สะเดาเทียม บ้านหนองปรือ
ผลิตภัณฑ์ของเล่นจากไม้ยางพาราและผ้าทอพื้นเมืองนาหมื่นศรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๖๙๙
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๒๖๗, ๐ ๗๕๒๑ ๕๑๐๙ www.trang.go.thที่มา http://thai.tourismthailand.org/local-prod...g-92-100-1.html

ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง