กลุ่มมุสลิมโฮมสเตย์บ้านม่วงกลวง จ.ระนอง


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
http://thai.tourismthailand.org/activities...g-97-267-1.html

การเข้าถึง ตั้งอยู่ที่บ้านม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ลักษณะเด่น แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนมุสลิม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่บ้านแม่กลวง
ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นนำ ป่าชายเลน และหมู่เกาะ

กิจกรรมการท่องเที่ยว
ดำนำชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ พายเรือคายัคชมป่าชายเลน
เรียนรู้วัฒนธรรมชาวมุสลิม และดูนกในป่าชายเลน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- ศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติของป่าชายเลน และการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรพื้นที่ชายฝั่ง
- เรียนรู้โรงเรียนโฮมสเตย์ร่วมกับชุมชน
- ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน
- กลุ่มครูอาสาในโรงเรียนมุสลิม
สิ่งอำนวยความสะดวก
1.บ้านพักโฮมสเตย์
2.ลานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
3.เรือคายัค
4.เรือนำเที่ยวพร้อมเสื้อชูชีพ
5.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย
ในประเทศ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้สนใจกิจกรรมที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวชุมชน
ต่างประเทศ กลุ่มเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ เบลเยี่ยม สวีเดน และเดนมาร์ก

ข้อจำกัด/โอกาสทางการตลาด การเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
- ขาดการสนับสนุนและขาดความรู้ความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยว จากหน่วยงานภาครัฐ
- การเตรียมความพร้อมปัจจัยพื้นฐานให้กับชุมชน
บริษัทนำเที่ยว/สถานที่/บุคคลเพื่อการขาย
ชมรมอนุรักษ์และเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จ.ระนอง
288/2 ถ.เรืองราษฎร์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร.081-6073424
www.ranongecotourism.com , e-mail:jada1th@hotmail.com

ที่มา http://www.tat.or.th/south05/travelactdet....&prov_id=85


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
คลิกดูไฟล์ที่แนบมา

ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง