จังหวัดตรัง เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “สุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน”นายกฤษฏา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตรัง เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จัดโครงการ “สุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ หากจะว่าไปแล้ว จังหวัดตรังจัดได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันดามันที่มีเส้นทางรถไฟสิ้นสุด ที่จังหวัดนี้เพียงแห่งเดียว และนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของโครงการ อันได้ชื่อว่าสุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน

การเดินทางด้วยรถไฟมาจังหวัดตรัง ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและศักยภาพเชิงนิเวศ และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวในภาวะน้ำมันแพง และยังเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกวิธีหนึ่ง จุดเด่นของเรื่องราวอยู่ที่สถานีรถไฟกันตัง ในอดีตจัดได้ว่ามีชื่อเสียงมาก เพระถูกใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยังได้สร้างรางรถไฟต่อเชื่อมไปถึงท่าเทียบเรือกันตัง เป็นระยะทาง 500 เมตร ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ตั้งแต่โบราณ และที่สุดคลาสิคจะเป็นสถานีรถไฟกันตัง ที่สร้างแบบอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยาทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เดิมในยุครัชกาลที่ 6 ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตรัง กล่าวต่อไปว่า แนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวก่อนฤดูกาลท่องเที่ยวในปีนี้ ททท. ได้ดำเนินการเชิญคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟกันตัง, พิพิธภัณฑ์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้) ณ จวนเจ้าเมืองเก่าในอดีต เป็นต้น

นอกจากนี้ ททท.ได้วางแผนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับจังหวัดสตูล ด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่โดดเด่น ด้วยการท่องเที่ยวยังถ้ำภูผาเพชร ถ้ำขนาดใหญ่อันมีหินงอกหินย้อย เปล่งประกายระยิบ ระยับเหมือนเกล็ดแก้ว ตามด้วยการล่องแคนูสัมผัสน้ำลอดที่ถ้ำเจ็ดคต หลังจากเปิดบ้านนำคณะสื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง และสตูลแล้ว คาดว่าเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวว่าถึงช่วงฤดูท่องเที่ยวแล้ว อีกทั้งได้เพิ่มภาพลักษณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ที่สามารถประหยัดพลังงานอันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ดีอีกวิธีหนึ่ง


ข่าวประชาสัมพันธุ์

ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง