จังหวัดกระบี่ พบเส้นทางการท่องเที่ยวทะเลแห่งใหม่เทือกเขากาโรส ชมธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ เดินทางไปสำรวจสภาพพื้นที่และจุดท่องเที่ยว บริเวณเทือกเขากาโรส ที่ตั้งหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทาง ทะเลแห่งใหม่ ของจังหวัดกระบี่ ที่ยังความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ โดยคณะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้นั่งเรือหางยาวออกจากท่าเทียบเรือบ้านควนโอ ล่องไปตามเส้นทางการท่องเที่ยว พบว่า เป็นสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ภูเขา ป่าชายเลนและระบบนิเวศวิทยา คือ ป่าโกงกาง แสม ตะบูน ลำพูน และยังพบสัตว์นานาชนิด เช่น ลิง ค้าง นกหลายชนิด และสัตว์ทะเล ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าโกงกาง และพื้นที่ภูเขาโดยรอบ เหมาะในการล่องเรือ และนั่งเรือแคนูชมธรรมชาติ หน้าผาสลับกับพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด แหล่งภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายจุด และถ้ำคลังซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยหินงอก หินย้อยที่มีความสวยงามแปลกตาลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

ภายหลังจากการตรวจสภาพพื้นที่ฯ ผู้ว่าราชจังหวัดกระบี่และคณะ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเทือกเขากาโรส ทางจังหวัดกระบี่จะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก และหน่วยที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมของชุมชน กำหนดเส้นทางเส้นทางการท่องเที่ยว สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว ในเบื้องต้น จะพลักดันงบประมาณเพื่อการพัฒนาในวงเงินประมาณ 15 ล้านบาท ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างสะพานทางเดินเท้า ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สร้างจุดรองรับนักท่องเที่ยว การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์โดยชุมชน การก่อสร้างท่าและโป๊ะเทียบเรือ หากโครงการต่างๆดำเนินการได้สำเร็จ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเทือกเขากาโรส ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างแน่นอน.


หน่วยงานที่แจ้งประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
5 ส.ค. 51 9:29:17

ที่มา http://203.151.46.10/anda/krabi/rela/Quest...919&CAT=tou

ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่