โฮมสเตย์มุสลิมบ้านม่วงกลวง จังหวัดระนอง


การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่มชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม หัตถกรรมของท้องถิ่น โดยมี Home Stay ที่มีความหมายมากกว่า เป็นที่พัก เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง ซึ่งยึดเอารูปแบบ ที่พักเป็นศูนย์กลางและจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามความต้องการของ นักท่องเที่ยว อย่างหนึ่ง ซึ่งยึดเอารูปแบบที่พักเป็นศูนย์กลาง และจัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมอยู่ด้วย

โฮมสเตย์มุสลิมบ้านม่วงกลวง

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา คลิกดูไฟล์ที่แนบมา


ที่ตั้ง 288 /1 ถนนเรืองราษฎร์ ต. เขานิเวศ อ. เมือง จ. ระนอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 52 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.มีบ้านพักทั้งหมด 15 หลัง สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

จุดเด่น เป็นโฮมสเตย์ของชาวมุสลิมที่มีอัธยาศัยไมตรี น่ารักและเป็นกันเอง บรรยากาศที่ร่มรื่น มีกิจกรรมมากมายให้เลือกทำ สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมุสลิม เหมาะสำหรับนักศึกษาดูงาน และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวมุสลิม

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา คลิกดูไฟล์ที่แนบมา


การเดินทาง
การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางธนบุรี-ปากท่อ ระยะทาง 90 กิโลเมตร แยก
ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร (ชุมพร)
เลี้ยวขวาไปจนถึงจังหวัดระนอง โฮมสเตย์บ้านม่วงกลวง ห่างจากอำเภอกะเปอร์ระยะทาง 7 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ
ระหว่าง กรุงเทพ-ระนอง ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ 02-434-7152,02-435-
5604 หรือ www.transport.co.th

กิจกรรม
- ดำน้ำชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะค้างคาว เกาะแหลมนาว
- พายเรือคายัค ชมป่าชายเลน
- ชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวมุสลิม เช่น ลิเกป่า
- ดูนกในป่าชายเลน
- ประกอบกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านตามแบบวิถีท้องถิ่น เช่น ชมวิถีชีวิตชาวประมง
- รับประทานอาหารทะเลสดๆ
- ล่องเรือชมธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนและลำคลองต่างๆ

อัตราค่าบริการ
1. ที่พัก 100 บาท / คน ต่อคืน
2. ค่าอาหารมื้อละ 50 บาทต่อคน / คืน
3. ดำน้ำคนละ 500 บาท/ คน
4. ค่าเรือคายัค ลำละ 200 บาท
5. เรือนำเที่ยวท่องทะเลสาบ / ดูนก / ชมป่าชายเลน ลำละ 1,800 บาท

ติดต่อที่
คุณวิลาวัลย์ เสบสบาย (เลขานุการ)
ชมรมอนุรักษ์และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดระนอง
288 /1 ถนนเรืองราษฎร์ ต. เขานิเวศ อ. เมือง จ. ระนอง 8500
โทร. 089-287-0471
E- mail. : jada1th@hotmail.com
www. ranongecoturism .com


ที่มา http://thai.tourismthailand.org/marketplace/content-147.html

โฮมสเตย์ - ท่องเที่ยวชุมชน