การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน (Phuket King's Cup Regutta 2008



การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน (Phuket King’s Cup Regutta 2008)
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2551
ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา คลิกดูไฟล์ที่แนบมา คลิกดูไฟล์ที่แนบมา


การแข่งขัน เริ่มจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของทุกปี โดยมีเรือใบจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นโดย คณะกรรมการการจัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน ภายใต้การดำเนินงานของ สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วย สมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ และจังหวัดภูเก็ต

สอบถามรายละเอียด
The Regatta Secretary Phuket King’S Cup Regatta Office
โทรศัพท์ 0 7627 3380
www.kingscup.com


ที่มา http://thai.tourismthailand.org/festival-e...ntent-5357.html