เทศกาลญี่ปุ่นรักไทย ครั้งที่ 4


เทศกาลญี่ปุ่นรักไทย ครั้งที่ 4
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552
ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดภูเก็ต


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จับมือ ชมรมญี่ปุ่น จังหวัดภูเก็ต เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลญี่ปุ่นรักไทย ครั้งที่ 4” ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า 120 ปี

นายเศรษฐพันธ์ พุทธานี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้ร่วมกับ ชมรมญี่ปุ่นภูเก็ต จัดงาน “ญี่ปุ่นรักไทย ครั้งที่ 4” เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การปิดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนั้นลดลง ทาง ททท.สำนักงานภูเก็ต เห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้มีการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยกิจกรรมครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมงาน เพื่อบริจาคเสื้อผ้าคุณภาพดีเป็นของขวัญให้แก่ชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งยังมีทีมงานภาพยนตร์ซึ่งนำภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2 เรื่องมาฉายในงาน “YUKI NI NEGAUKOTO” และ “BEAT KIDS” โดยจะจัดฉายภาพยนตร์ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ และในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ทาง ชมรมญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนจาก ททท. สำนักงานภูเก็ต, สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, เจแปนฟาวน์เดชั่น, หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ, สมาคมญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ฟูจิ ฟิลม์ และสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นไ ด้ประกาศปีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2251 ณ กรุงโตเกียว ได้มีการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศญี่ปุ่น Japan – Mekong Foreign Ministers’ Meeting มีความตกลงร่วมกันกำหนด ให้ปี พ.ศ. 2552 เป็น “ ปีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – ประเทศญี่ปุ่น ” “Mekong – Japan Exchange Years” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในหลากหลายสาขา (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เยาวชน การท่องเที่ยว ฯลฯ ) ให้ก้าวหน้าและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพระหว่างกัน ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นทั้งของไทยและญี่ปุ่นมากมายให้ร่วมสนุก ให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองตีกลองญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นให้ซื้อกลับบ้านเป็นของที่ระลึก พร้อมทั้งอิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารไทย -ญี่ปุ่นอันหลากหลาย คาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานจำนวนมาก

กิจกรรมที่โดดเด่นในงาน การแต่งกายชุดกิโมโน เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ ลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น สายการบิน JAL

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โทร 076 – 212213, 211036 และ 217138 หรือ ชมรมญี่ปุ่น โทร 076 – 234446


เทศกาลและงานประเพณี ททท.