งานอาหารดีศรีห้วยยอด และถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ ครั้งที่ 5


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
คลิกดูไฟล์ที่แนบมา

เทศบาล ตำบลห้วยยอด ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยเทศบาลตำบลห้วยยอด เตรียมจัดงานอาหารดีศรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552

เมื่อเวลา 13.30 น. (17 ก.พ.51) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด นายสมศักดิ์ ศิริมาตยนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด งานอาหารดีศรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2552 ณ บริเวณถนนมหามิตร หน้าโรงเรียนห้วยยอด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารของอำเภอห้วยยอดให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพการค้าอาหารให้มีศักยภาพ สามารถยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาล และใกล้เคียงในด้านความสะอาดและรสชาติให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่ง ขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ให้เกิดความรักความเข้าใจ ความอบอุ่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและจังหวัดตรังอีกด้วย ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาล กับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยเทศบาลตำบลห้วยยอด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สำหรับการกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิดกว่า 50 ร้านค้า การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การสาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร คอนเสิร์ตโรงเรียนห้วยยอด การแสดงรำวงโบราณ การแสดงบนเวทีของนักเรียนและชุมชน นิทรรศการครอบครัวผาสุกและอาหารปลอดภัย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและแดนเซอร์ การแข่งขันการกินแหลก การแข่งขันการขูดมะพร้าว การมอบป้ายอาหารสะอาดและรสชาติอร่อย กิจกรรมส่งเสริมศิลปะของเด็กและครอบครัว และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้จะมีการจัดขบวนพาเหรดกุ๊ก กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยยอด ได้ทุกวันในเวลาราชการ โทร 075-235-463


ที่มาของข่าว : เทศบาลตำบลห้วยยอด
Trangzone.com