สายการบินวัน ทู โก เปิดเที่ยวบินเส้นทางสุราษฎร์-ดอนเมือง เริ่ม 3 เม.ย.นี้วัน ทู โก โดยสายการบินโอเรียนไทย ได้เปิดเที่ยวบินเส้นทางสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มทำการบินเที่ยวแรกในวันที่ 3 เมษายนนี้ ซึ่งจะให้บริการเที่ยวบินประจำทุกวัน ตามตารางบิน OG/OX 8703 ออกจากคอนเมือง เวลา 13.00 น. ถึงสุราษฎร์ธานี เวลา 14.10 น. และ OG/OX 8702 ออกจากสุราษฎร์ธานี เวลา 14.40 น. ถึงดอนเมือง เวลา 15.50 น.

ทางสายการบินเสนอราคาบัตรโดยสารด้วยราคาเริ่มต้นที่ 1,350 บาทต่อเที่ยวบิน ซึ่งเป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้ว พร้อมทั้งให้บริการฟรีเครื่องดื่มและอาหารว่างด้วย ผู้โดยสารสามารถขนสัมภาระได้มากถึง 20 กิโลกรัม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ CALL CENTER 1126 ทุกวันสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์