ภูเก็ตจัดงานฉลอง 100 ปี ถนนเทพกระษัตรี วันที่ 27 เม.ย.52 นี้


นายชาญ วงศ์สัตยานนท์ รองประธานมูลนิธิท้าวเทพฯ เป็นประธานประชุมเตรียมงานฉลอง 100 ปี ถนนเทพกระษัตรี ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ซึ่งมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 ตลอดจนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวภูเก็ต และช่วยกันอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาวภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมฉลอง 100 ปี ถนนเทพกระษัตรี มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2552 ในเวลา 06.00 น. จัดให้มีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป บนเส้นทางถนนเทพกระษัตรี แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ประกอบด้วย บริเวณหัวถนนเทพกระษัตรี (สี่แยกถนนถลาง) ถึงสี่แยกโรงเรียนสตรีภูเก็ต และบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอถลาง สำหรับอาหารแห้งที่ได้รับจากการร่วมทำบุญ จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้การฉลอง 100 ปี ถนนเทพกระษัตรี จะทำให้ประชาชนชาวภูเก็ตได้รับทราบ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวภูเก็ต และได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ตลอดจนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเกิดความสำนึก ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง

ส.ปชส.ภูเก็ต