โครงการ "ถ่ายภาพทั่วไทย ขจรไปทั่วโลก"
โครงการ "ถ่ายภาพทั่วไทย ขจรไปทั่วโลก" ได้รับการสนับสนุนจาก ททท. เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 บริษัทโซนี่ประเทศไทย จำกัด จัดส่งช่างภาพระดับโลก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ออกเดินทางถ่ายภาพทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลา 60 วัน พร้อมอับโหลดขึ้น เว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก โดย WEB CEO มืออาชีพ โดยตั้งเป้าไว้ว่าโครงการนี้ จะถึงกลุ่มเป้าหมาย 250 ล้านคน ทั่วโลก เป็นอย่างน้อย

จึงขอความร่วมมือจากคนไทยทุกคน มีส่วนช่วยให้โครงการนี้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ดังนี้

* เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่างภาพสมทบ ออกร่วมถ่ายภาพกับทีมงาน ในพื้นที่ของท่าน เพื่ออับโหลดขึ้นเว็บไซด์ ที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้
* สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ เช่น เป็นนักเขียน หรือ แสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด
* เป็นผู้สนับสนุนโครงการ โดยการสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของช่างภาพและทีมงาน พร้อมช่างภาพสมทบ ตามแต่เห็นสมควร ชึ่งทางทีมงานจะสมนาคุณท่าน ด้วย DVD สต๊อกภาพถ่ายทั่วไทย จำนวน กว่า 3,000 ภาพ
* ติดตามข่าวสารของทีมงาน ซึ่งจะมีการกระจายเสียงทางวิทยุ ทั่วประเทศไทย หรือเข้าชมเว็บไซด์ ของโครงการสม่ำเสมอ
* ท่านที่เป็นเจ้าของเว็บไซด์ สามารถเอาโค๊ดที่เราจัดเตรียมให้ไปวางบนเว็บของท่าน แล้วเจ้งมายังทีมงานเพื่อแลกลิงค์
* หรือท่านจะส่งอีเมล์ข้อความหน้านี้ไปยังคนอื่น ๆ ในไปให้เพื่อน ๆ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนโครงการ

ทีมงาน "ถ่ายภาพทั่วไทย ขจรไปทั่วโลก"
กู้วิกฤติเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยภาพถ่าย
การเดินทางจะเริ่มขึ้นวันที่ 8 เมษายน 2552 - 6 พฤษภาคม 2552
ติดตามโครงการได้ที่

http://www.thaiphoto.net/

หมายเหตุ*โครงการนี้เป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยการสนับสนุนและ
เห็นชอบจาก
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
การท่องเที่ยวประเทศไทย (ททท.)
บริษัทโซนี่ประเทศไทย จำกัด
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
TIPS
NBT Chiang Mai
ออกอากาศถ่ายทอด ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นทางการอีกทั้งท่านยังสามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมจาก กรมประชาสัมพันธ์เขต 3 เพิ่มเติมได้ที่
http://region3.prd.go.th

เวปโครงการ http://www.thaiphoto.net/