ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ : 24 มกราคม 2553
สถานที่ : ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา

กิจกรรม
การแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยนั่งวิ่งจากทั่วโลก ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน และเงินรางวัลสูงสุด 200,000 บาท

การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. มาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร แบ่งเป็น ประเภททั่วไป ชาย-หญิง และประเภทกลุ่มอายุ ชาย-หญิง
2. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร แบ่งเป็น ประเภททั่วไปชาย-หญิง และกลุ่มอายุชาย-หญิง
3. มินิมาราธอน ระยะทาง 11.550 กิโลเมตร แบ่งเป็น ประเภททั่วไปชาย-หญิง และกลุ่มอายุชาย-หญิง
4. ประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ไม่จำกัดกลุ่มอายุ

กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2552 ถึงวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 18.00 น.
สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งธนาณัติ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2553
สมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระเงินทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2553


สถานที่รับสมัคร

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 123/101 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2389, 4320-2750 โทรสาร 0-4320-2388 E-mail:alumni@kku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2552 - วันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น.-16.30 น.
บู้ทในงานวิ่งภูเก็ตมาราธอน พัทยามาราธอน กรุงเทพมาราธอน จอมบึงมาราธอน และ เมวดีมินิมาราธอน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22-23 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น.-18.00 น.
สมัครที่เว็บไซต์ khonkaenmarathon.com

----------------------------------------------------------------------------------

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น
ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น - สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 (ขอนแก่น)

จัดทัวร์ท่องเที่ยวฟรี (ครึ่งวันบ่าย)

สำหรับนักวิ่งและผู้ติดตามงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7

(โปรแกรม A.) เปิดประตูสู่เมืองขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553
เวลา 13.00 - 16.30 น.
13.00 น. - พร้อมกัน ณ บริเวณลานจอดรถศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น หอเก็บสมบัติที่รวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มา
ของเมืองขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของชาว
ขอนแก่น นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
- กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุแก่นนคร (เจดีย์ 9 ชั้น)
- นมัสการพระธาตุขามแก่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น ภายในบรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า

16.30 น. - ถึงศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

-----------------------------------------------------------------------------

(โปรแกรม B.) ตามรอยไดโนเสาร์

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น.
13.00 น. - พร้อมกัน ณ บริเวณลานจอดรถศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อ.เวียงเก่า
- เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ และการจัดแสดงหุ่นไดโนเสาร์ที่เหมือนจริง
- ชมหลุมขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์กินพืชและกินเนื ้อที่เก่าแก่ที่สุด ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง

16.30 น. - ถึงศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

-----------------------------------------------------------------------------


สมัครได้ที่ บูธนิทรรศการให้ข่าวสาร ททท. ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา คลิกดูไฟล์ที่แนบมา คลิกดูไฟล์ที่แนบมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น โทร. 043 – 244498-9
- สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2389, 4320-2750
- E-mail:alumni@kku.ac.th
- เว็บไซต์ : www.khonkaenmarathon.com