Sivara Spa สปาใจกลางเมือง ตกแต่งแบบโมเดิร์นผสมกลิ่นอายแห่งเอเชีย เน้นความเรียบ

ง่ายแต่แฝงไว้ด้วยมนเสน่ห์ ใช้สมุนไพรธรรมชาติผสมผสานกับวิธีการบำบัด ซึ่งสืบทอดกัน

มายาวนานหลายศตวรรษ ด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงศาสตร์แห่งความงามซึ่งต้องการการ

ดูแลเอาใจใส่ มากกว่าแค่ผิวพรรณ จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านสปา
www.edtguide.com