ช่วยเหลือ - ค้นหาข้อมูล - รายชื่อสมาชิก - ปฏิทิน
อ่านเว็บบอร์ดในเวอร์ชั่นเต็ม : ปลูกหญ้า้ทะเลที่เกาะท่าไร่
:: Photo and Travel Forum :: > โซนภาพถ่ายและกล้องดิจิตอล : Camera Zone > SPC Board: ห้องสมาชิกกลุ่มรักการถ่ายภาพ สุราษฎร์ธานี
ตาน้ำ
เกาะท่าไร่เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ตอนใต้ของเกาะแตน ทางด้านหน้าอ่าวเตล็ด แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่ที่เรารู้จักกันเพราะเกาะนี้เป็นหนึ่งในเกาะสวยๆ ที่อยู่ในเส้นทางท่องทะเลขนอมชมปลาโลมา แต่ในหมู่ชาวขนอมและในวงการนักวิชาการสิ่งแวดล้อมทางทะเล รู้จักเกาะนี้ว่าเป็นแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางธรรมชาติให้รู้ว่า ที่ตรงนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศทางทะเล บริเวณเกาะท่าไร่พบว่ามีหญ้าทะเลขึ้นอยู่ทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน คือ หญ้าชะเงาใบยาว Enhalus acoroides, หญ้าชะเงาเต่า Thalassia hemprichii, หญ้าเขียวใบแฉก Halodule uninervis และหญ้าใบมะกรูด Halophila ovalis โดยเราจะพบแนวหญ้าทะเลขนานไปตามชายฝั่งของเกาะ

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
หญ้าทะเล (Seagrass) เป็นพืชมีดอกชนิดหนึ่ง มีโครงสร้างต่างๆ คล้ายพืชบก มีใบที่มีคลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง แต่มันจะมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างไปจากพืชดอกทั่วๆไป คือ หญ้าทะเลเกือบทุกชนิดมีวงจรชีวิตสมบูรณ์ใต้น้ำ คือมันจะสืบพันธุ์ ออกดอก ผล เมล็ด และ เจริญเติบโตใต้ท้องทะเลนั่นเอง ซึ่งพวกมันต่างก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการดำรงชีวิต ให้สามารถอยู่ได้ในทะเล หญ้าทะเลมี ราก ใบ และลำต้นใต้ดินเหมือนกับหญ้าทั่วๆ ไป แต่มันจะมีความใกล้ชิดกับพืชบก พวกพลับพลึง และขิงข่ามากกว่าหญ้าที่เราพบเห็น ซึ่งหญ้าทะเลจะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ด้วยการเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นในระบบนิเวศทางทะเล ทำให้แนวหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศของสิ่งมีชีวิตในทะเล อาทิเช่น พยูน และ เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หญ้าทะเลยังเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนอีกด้วย ซึ่งความซับซ้อนของแหล่งอาศัยในแนวหญ้าทะเล เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมี ชีวิตใต้ท้องทะเล

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
แนวหญ้าทะเลที่เกาะท่าไร่นี้เมื่อปี 2549 ได้มีคณะนักวิจัยจาก โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT) ได้มาสำรวจพบว่ามีหญ้าทะเลขึ้นอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ จึงได้ทำการอนุรักษ์โดยการวางแนวทุ่นรอบเกาะ เพื่อป้องกันการทำลายแนวหญ้าทะเล และคณะวิจัยยังได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเขตใกล้เคียง ให้รู้จักประโยชน์ของแนวหญ้าทะเล และช่วยกันอนุรักษ์แนวหญ้าทะเลให้คงอยู่และสมบูรณ์ขึ้น และจากการลงไปสำรวจแนวหญ้าทะเลที่บริเวณรอบเกาะท่าไร่ครั้งล่าสุด ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 โดยคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าแนวหญ้าทะเลได้เพิ่มขึ้นจากแนวทุ่นที่เคยวางไว้อีกกว่า 10 ไร่ อีกทั้งหญ้าทะเลยังมีความหนาแน่นและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับว่าการอนุรักษ์แนวหญ้าทะเลที่เกาะท่าไร่นี้ ประสบผลสำเร็จ และเริ่มเห็นความยั่งยืนในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ขนอม-หมู่ เกาะทะเลใต้

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
แนวความคิดด้านการอนุรักษ์หญ้าทะเลนี้ แพร่ไปยังทุกภาคส่วนในหมู่ชาวขนอม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่ามีการรักษาสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดเห่งหนึ่งของไทย เห็นได้จากสภาพธรรมชาติของขนอมที่ยังคงความสวยงามมาก ป่าเขาที่ยังสมบูรณ์ ระบบนิเวศใต้ทะเลที่ได้รับความร่วมมือร่วมกันฟื้นฟูต่อเนื่องมา มีการวางทุ่นกำหนดเขตและการสร้างปะการังเทียมให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ และเป็นแนวป้องกันการบุกรุกของเรือประมงต่างถิ่น ที่เข้ามาทำประมงแบบทำลายล้าง ซึ่งชาวขนอมต่างก็ตระหนักว่าผลที่ได้จากการอนุรักษ์ คือความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลแถบนี้ ซึ่งถือเป็นกำไรที่ได้และกระจายไปทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
แม้ในวงการท่องเที่ยวเองก็สนใจ ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต่างก็สนใจที่จะมีส่วนร่วม ในมุมมองของผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็มองว่า การเพิ่มพื้นที่ป่าใต้ทะเลเป็นการเพิ่มความหลากหลาย และเสริมความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งจะชักนำให้สัตว์ทะเลเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโลมา ซึ่งอยู่ประจำจนเป็นเจ้าบ้านของทะเลแถบนี้ไปแล้ว ซึ่งเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องการชม ทางด้านนักท่องเที่ยวที่ได้รับรู้เรื่องการปลูกหญ้าทะเล ก็มีความสนใจที่จะได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ จึงมีการคิดหาวิธีการปลูกหญ้าทะเล ที่ได้ผลและไม่รบกวนธรรมชาติจนกลายเป็นทำลายธรรมชาติเสียเอง

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
วันนี้เราออกเรือมาจนถึงเกาะท่าไร่ พร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ปลูกหญ้าทะเล เป็นไม่ไผ่เสี้ยมปลายที่มีรูปร่างเหมือนในภาพ พันธุ์หญ้าทะเลที่จะใช้ปลูก เชือกกล้วย อุปกรณ์เหล่านี้ไม่อันตรายกับระบบนิเวศแน่นอน

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาในทริป ตอนแรกก็ไม่เข้าใจ เพราะเคยรู้มาว่าการที่จะให้รากของหญ้าทะเลเกาะติดพื้นทะเล ก่อนที่จะถูกน้ำพัดพาไปก่อนนั้นไม่ง่ายนัก แต่พอได้ฟังคำอธิบายก็เข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจ

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
มาดูกันอีกครั้ง ไม้ไผ่รูปร่างดังกล่าว เราจะผูกส่วนรากของหญ้าทะเลด้วยเชือกกล้วย โดยสอดส่วนใบเข้าไปในรูกระบอกไม้ไผ่ เพื่อให้กระบอกไม้ไผ่ช่วยประคองใบให้ตั้งขึ้นในระยะเเรกที่ต้นหญ้าทะเลยังไม่แข็งแรง


คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
จากนั้นปักไม้ไผ่ลงกับพื้นทะเล กดให้จมพื้นจนถึงรากของหญ้าทะเล หรือตรงส่วนที่เป็นกระบอกไม้ไผ่ที่เห็นนั่นเอง งานนี้พี่สิทธ์ แห่งขนอมฟิชชิ่งลงมือเป็นพรีเซ็นเตอร์เอง

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
แล้วก็ลงมือ ปลูกหญ้าทะเล

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
ดูการสาธิตจนเข้าใจแล้ว ทีนี้เป็นตาเราบ้าง

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
ไม่ยาก ได้ผล และก็ดี

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
เสร็จแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งเพื่อประเมินผลงาน และได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ตาน้ำ
ถึงแม้แนวหญ้าทะเลบริเวณเกาะท่าไร่จะไม่กว้างใหญ่นัก เมื่อเปรียบเทียบกับในหลายพื้นที่ แต่หญ้าทะเลเหล่านี้ก็มีความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล เป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนอีกด้วย ซึ่งความซับซ้อนของแหล่งอาศัยในแนวหญ้าทะเล เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้ไว้สืบไป

คลิกดูไฟล์ที่แนบมา

อิ๊ดคุง......ถ่ายภาพ
ตาน้ำ......บรรยาย
ขนอมฟิชชิ่ง แอนด์ ทัวร์ สนับสนุนการเดินทาง
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย BRT
ท่องเที่ยวทะเลขนอม, ชายฝั่งสวยที่สุดในทะเลใต้
นี่คือหมวดอ่านเว็บบอร์ดแบบไม่มีกราฟฟิค : หมวดที่คุณสามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องโหลดกราฟฟิคมากมาย ซึ่งบอร์ดได้ตัดส่วนนั้นออก เพื่อให้โหลดไวขึ้น
แต่ถ้าคุณอยากกลับไปดูข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ให้คุณคลิกที่นี่
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.