ผมใช้กล้องของเพนเท็กอยู่คับ อยากรู้ว่าจะใช้ฟิวเตอของนิคค่อนได้มั้ยถ้าความกว้างเลนเท่ากัน มือใหม่มากๆหัดถ่ายรูปคับ