ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว

จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อำนาจเจริญ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 77 หมู่ 10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1878 7833, 0 4554 3109
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.homestayplakaow.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย