ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ย

จังหวัดอ่างทอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 200 บาท
 • ที่อยู่ : 45 หมู่ 9 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3563 4060, 08 9823 4803, 08 7120 6570
 • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย