ข้อมูลที่พัก: กระท่อมเจ้าพระยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : กระท่อมเจ้าพระยา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 45/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3539 8200-1, 08 1809 8548, 08 9836 7890
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chowprayahut.com
 • อีเมลล์ : reservations@chowprayahut.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย