ข้อมูลที่พัก: จิตต์วิไล เพลส

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : จิตต์วิไล เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 38/7 ถ.อู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3532 8177, 08 6613 9182
 • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.jitvilai.com
 • อีเมลล์ : jitvilai@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย