ข้อมูลที่พัก: ซันไรซ์ เพลส

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : ซันไรซ์ เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 6/3 ถ.นเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3524 4325, 08 1991 7487, 08 1686 9549
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sunriseplace.com
 • อีเมลล์ : sunrise_ayutthaya@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย