ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ท่าเรือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ท่าเรือ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 77/10 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3522 3388, 08 5170 3999
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย