ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ไทยไท พาเลซ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ไทยไท พาเลซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อุทัย พระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 19/2 หมู่ 2 ถ.สายเอเซีย ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3521 2338-40
 • จำนวนห้อง : 122 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย