ข้อมูลที่พัก: บ้านคุณพระ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : บ้านคุณพระ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 48 หมู่ 3 ถ.อู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3524 1978, 08 1442 2742
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bannkunpra.com
 • อีเมลล์ : welcome@bannkunpra.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย