ข้อมูลที่พัก: บ้านโลตัส

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ชื่อโรงแรม : บ้านโลตัส
  • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : 20 ถ.ป่ามะพร้าว ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3525 1988, 08 9531 1680, 0 3532 8272
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย