ข้อมูลที่พัก: บ้านสาไร โฮมสเตย์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสาไร โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 300 บาท
 • ที่อยู่ : 11/2 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6800 2657, 0 3576 1497
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย