ข้อมูลที่พัก: พลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : พลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,720 - 7,100 บาท
 • ที่อยู่ : 12/3 หมู่ 7 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3525 5127, 08 6336 4029
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pludhaya.com
 • อีเมลล์ : sale@pludhaya.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย