ข้อมูลที่พัก: พี.ยู. เกสท์เฮ้าส์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : พี.ยู. เกสท์เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 180 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 20/1 หมู่ 4 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3525 1213
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.puguesthouse.com
 • อีเมลล์ : info@puguesthouse.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย