ข้อมูลที่พัก: อยุธยา เพลส

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : อยุธยา เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 7 หมู่ 2 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3521 0941, 08 3431 1945
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tyha.org
 • อีเมลล์ : ayutthaya@tyha.org
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย