ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อโยธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อโยธยา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 650 - 3,800 บาท
 • ที่อยู่ : 12 หมู่ 4 ถ.เทศบาลสาย 2 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3523 2851-9, 0 3523 4856-8
 • จำนวนห้อง : 117 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ayothayahotel.com
 • อีเมลล์ : info@ayothayahotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย