ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อโยธยาริเวอร์ไซด์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อโยธยาริเวอร์ไซด์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 91/1 หมู่ 10 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3523 4873-7
 • จำนวนห้อง : 102 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ayothayariversidehotel.com
 • อีเมลล์ : ayothaya_riveside@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย