ข้อมูลที่พัก: โอท็อป รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ชื่อโรงแรม : โอท็อป รีสอร์ท แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ภาชี พระนครศรีอยุธยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 28/2 หมู่ 7 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1357 3627, 0 3531 1858
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย