ข้อมูลที่พัก: โรงแรมสุโขทัย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรมสุโขทัย
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : 5 ดาว
  • ราคา : 12,000 - 86,000 บาท
  • ที่อยู่ : 13/3 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2344 8888
  • จำนวนห้อง : 210 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.sukhothai.com
  • อีเมลล์ : info@sukhothai.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย