ข้อมูลที่พัก: 13 เหรียญทาวเวอร์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : 13 เหรียญทาวเวอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 2,200 บาท
 • ที่อยู่ : 252/3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2692 6999
 • จำนวนห้อง : 80 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.13coinshotels.com
 • อีเมลล์ : 13coinsbkk@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย