ข้อมูลที่พัก: กรีน เฮ้าส์ เกสท์เฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : กรีน เฮ้าส์ เกสท์เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 750 บาท
 • ที่อยู่ : 84 ถ.รามบุตรี แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 4293
 • จำนวนห้อง : 80 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.greenhousebkk.com
 • อีเมลล์ : greenhousereception@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย