ข้อมูลที่พัก: โรงแรมคอนราด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมคอนราด
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 5,400 - 28,850 บาท
 • ที่อยู่ : 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2690 9999
 • จำนวนห้อง : 391 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.conradhotels.com
 • อีเมลล์ : info@conradbangkok.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย