ข้อมูลที่พัก: เค.ซี. เกสท์เฮ้าท์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : เค.ซี. เกสท์เฮ้าท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 220 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 64 ตรอกไก่แจ้ ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2282 0618, 0 2629 0342
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kcguesthouse.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย