ข้อมูลที่พัก: เคเอส เฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : เคเอส เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : 133 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2629 1763-4
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ks-house.net
 • อีเมลล์ : ks_house@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย