ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 4,200 - 30,000 บาท
 • ที่อยู่ : 247 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2290 0125-50
 • จำนวนห้อง : 402 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chaophyapark.com
 • อีเมลล์ : info@chaophyapark.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย