ข้อมูลที่พัก: ชาลีน่า ปริ๊นเซส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ชาลีน่า ปริ๊นเซส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 479 - 1,700 บาท
 • ที่อยู่ : 314-354 ถ.ลาดพร้าว 122 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2542 2426-39, 0 2539 7101-11
 • จำนวนห้อง : 302 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chaleena.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย