ข้อมูลที่พัก: ชาลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ชาลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 0 - 0 บาท
 • ที่อยู่ : 272 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2886 4561-2, 0 2881 7374
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.charliehousepinklao.com
 • อีเมลล์ : charliehousebkk@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย