ข้อมูลที่พัก: ซัมเมอร์เซ็ต พาร์ค สวนพลู

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ซัมเมอร์เซ็ต พาร์ค สวนพลู
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,900 - 9,000 บาท
 • ที่อยู่ : 39 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2679 4444
 • จำนวนห้อง : 235 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.somerset.com
 • อีเมลล์ : enquiry.bangkok@the-ascott.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย