ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เซ็นเตอร์พอยท์ พลาซ่า

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เซ็นเตอร์พอยท์ พลาซ่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 183-185 ถ.ข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 9872, 0 2629 3232
 • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.centerpointplaza.co.th
 • อีเมลล์ : centerpointplaza@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย