ข้อมูลที่พัก: เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชื่อโรงแรม : เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : 5 ดาว
  • ราคา : 8,800 - 12,800 บาท
  • ที่อยู่ : 999/99 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2541 1234
  • จำนวนห้อง : 505 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.centarahotelsresorts.com
  • อีเมลล์ : cwh@chr.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย